Hotline

0918.15.2345 - 0972.836.995

Hotline
Liên Hệ

Hệ thống phần mềm ghi chỉ số công tơ trên máy tính bảng

Toàn Quốc

Với phương pháp thủ công, sau khi chốt chỉ số công tơ, bộ phận quản lý phải nhập lại chỉ số công tơ vào máy tính để quản lý dữ liệu và tính toán sản lượng tiêu thụ. Công đoạn này mất khá nhiều thời gian. Khi áp dụng công nghệ mới, công đoạn này…

Chương trình quản lý sự cố mạng viễn thông dùng riêng của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc.

Miền Bắc

Vietnewday được sự  tin tưởng từ những kinh nghiệm tư vấn trong nghành điện , Hợp tác cùng với ban CNTT thuộc tổng công ty điện lực miền Bắc – Vietnewday xây dựng Chương trình quản lý sự cố mạng viễn thông dùng riêng của Tổng công ty Điện lực Miền bắc.