Hotline

0918.15.2345 - 0972.836.995

Hotline
Liên Hệ

Triển khai giải pháp quản lý nhân sự và tiền lương cho VTC

Sau nhiều vòng chấm thầu, hội đồng chấm thầu đã quyết định lựa chọn Giải pháp BiHRP của Bitecco vì nhiều lý do quan trọng: Giải pháp có tính linh động và tuỳ biến cao, đảm bảo xử lý triệt để bài toán công – lương; Bitecco có sự đầu tư chiến lược và lâu dài cho giải…