Hotline

0918.15.2345 - 0972.836.995

Hotline
Liên Hệ

Outsource – Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel

Toàn Quốc

Với uy tín và năng lực của mình , Vietnewday đã đứng ra đảm nhiệm vai trò xây dựng và phát triển những phần mềm dịch vụ khách hàng của Viettel từ năm 2013 đến nay .