Hotline

0918.15.2345 - 0972.836.995

Hotline
Liên Hệ

Chương trình quản lý sự cố mạng viễn thông dùng riêng của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc.

In Điện Lực
Vietnewday được sự  tin tưởng từ những kinh nghiệm tư vấn trong nghành điện , Hợp tác cùng với ban CNTT thuộc tổng công ty điện lực miền Bắc – Vietnewday xây dựng Chương trình quản lý sự cố mạng viễn thông dùng riêng của Tổng công ty Điện lực Miền bắc.
Là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, NPCIT có nhiệm vụ chính là: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng và quản lý vận hành hệ thống CNTT phục vụ cho các hoạt động điều hành sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty; Xây dựng, vận hành hệ thống mạng truyền dẫn thông tin. Triển khai công tác tư vấn, thiết kế các công trình Viễn thông, tự động hóa hệ thống lưới điện tại các trạm 110kV, phòng điều độ tại các Công ty Điện lực, các công trình điện có điện áp đến 35kV, công tác bảo trì, bảo dưỡng máy in tốc độ cao, các lớp đào tạo về lĩnh vực CNTT cho các đơn vị … nhằm phục vụ công tác quản lý điều hành, SXKD của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
NPCIT đã chủ động đổi mới công tác quản lý, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ do EVNNPC giao, không ngừng nâng cao vai trò trách nhiệm cũng như hiệu quả trong công việc để hoàn thành nhiệm vụ.
Trong năm 2017, Công ty đã tổ chức quản lý, vận hành hệ thống viễn thông dùng riêng của ngành điện miền Bắc, thực hiện kiểm tra định kỳ toàn bộ 6 tuyến cáp quang đường trục phục vụ sản xuất kinh doanh điện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc kết nối các tỉnh lân cận; Xử lý, khắc phục 133 lượt sự cố đứt cáp với các nguyên nhân chủ yếu do phương tiện giao thông vi phạm khoảng cách kéo cáp, làm đứt cáp, chập điện, 40 lượt sự cố nhỏ có nguyên nhân do đứt nhảy dây, suy hao, võng cáp, rơi măng xông,…; Thực hiện quy hoạch IP phục vụ vận hành hệ thống thông tin cho các Trung tâm điều khiển xa và trạm biến áp không người trực, phối hợp lập phương án và thỏa thuận kết nối các Trung tâm điều khiển của EVNNPC lên Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc (A1), thiết lập 8 kênh Console điều khiển xa từ Trạm biến áp 110kV về Trung tâm điều khiển xa và kết nối tạm kênh truyền dẫn cho 8 Trung tâm điều khiển xa của EVNNPC về A1.
Về công tác vận hành hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của EVNNPC, trong năm 2017, NPCIT đã đảm bảo vận hành ổn định các hệ thống phần mềm phục vụ công tác tài chính, quản trị, kỹ thuật, kinh doanh, đầu tư xây dựng, ghi chỉ số chấm xóa nợ và các trang web phục vụ công tác chăm sóc khách hàng, trang thông tin điện tử NPC và các Công ty Điện lực; vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu (Data base)  có tổng dung lượng 51,5TB luôn ổn định, an toàn, bảo mật, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác quản lý điều hành, sản xuất kinh doanh của EVNNPC.
Năm 2017 NPCIT cũng đã triển khai lắp đặt cho 21 nhà máy thủy điện với 61 điểm đo xa, khắc phục xử lý trực tiếp tại 4 nhà máy, 9 điểm đo ranh giới lẻ phục vụ thí điểm thị trường điện canh tranh năm 2017, khắc phục sự cố 431 điểm đo thuộc hệ thống MRIS và lắp mới điểm đo cho khách hàng lớn cấp điện áp 110kV…; Phối hợp với Công ty Công nghệ thông tin và viễn thông điện lực (EVNICT) triển khai thử nghiệm thành công 100 điểm đo công tơ 3 pha thuộc các TBA công cộng, hơn 500 điểm đo công tơ 1 pha, 2.273 điểm đo công tơ 3 pha tại Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình, đang tiếp tục triển khai thử nghiệm tại Bắc Ninh. NPCIT phối hợp cùng các Công ty Điện lực tỉnh thuộc EVNNPC triển khai thành công hệ thống giám sát điều khiển recloser và thiết bị trung áp.
Ông Vũ Đình Khiêm – Phó Giám đốc phụ trách NPCIT cho biết: Năm 2018, Công ty phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch được giao, đảm bảo đủ nhân lực chất lượng phục vụ nhu cầu ứng dụng, phát triển CNTT, viễn thông dùng riêng và tự động hóa, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Do vậy, ngay trong Hội nghị tổng kết năm 2017, Công ty và tổ chức Công doàn đã đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để phát động phong trào thi đua hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm đến toàn thể CBCNV.