Hotline

0918.15.2345 - 0972.836.995

Hotline
Liên Hệ

Hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu Sàng lọc Trước Sinh và Sau Sinh

In Y Tế

Kết hợp giữa Chi cục dân số Hà Nội và sở y tế Hà Nội . Vietnewday tư vấn và triển khai hệ thống CSDL trước sinh và sau sinh

là một hệ thống tính toán rủi ro trước khi sinh tiên tiến, sử dụng các dấu hiệu sinh hóa, kích thước siêu âm, nhân khẩu học để tính toán chính xác rủi ro và cung cấp các báo cáo chi tiết. Các cơ sở dữ liệu dùng chung tùy chọn cung cấp đánh giá . Phần mềm tùy chọn, , liên kết  với mạng LIS để dữ liệu bệnh nhân có thể dễ dàng truy cập.
Phần mềm sàng lọc trước sinh và sau sinh
– Hỗ trợ nhiều thuật toán, các giao thức, và tính toán nguy cơ để sàng lọc ba tháng đầu tiên và thứ hai
– Tính rủi ro nhiễm sắc thể và khiếm khuyết ống thần kinh dựa trên chỉ số sinh hóa-miễn dịch, tuổi, và các thông tin siêu âm
– Tăng cường thêm việc chia sẻ các thông tin dữ liệu lựa chọn của Prisca để cung cấp đảm bảo chất lượng thống kê và xác định các dữ liệu thích hợp nhất để so sánh
– Cung cấp bảo mật thông qua nhiều cấp độ người sử dụng và chức năng sao lưu và lưu trữ 
– Tự động tính toán rủi ro, giảm thiểu nhập thông tin sử dụng, và tăng cường an toàn bệnh nhân bằng cách tải dữ liệu trực tiếp
– Bao gồm tùy chọn báo cáo linh hoạt, cho phép bác sĩ để chọn báo cáo theo nhu cầu cá nhân
Giúp bác sĩ đưa ra quyết định thêm về nguy cơ trước khi sinh