Hotline

0918.15.2345 - 0972.836.995

Hotline
Liên Hệ

Số Hóa

Vietnewday cung cấp dịch vụ xây dựng CSDL GIS theo dự án hoặc theo yêu cầu khách hàng với tiêu chuẩn, quy mô và mức độ chi tiết, thỏa mãn yêu cầu của khách hàng. CSDL là một thành phần quan trọng nhất trong một hệ thống, do đó CSDL GIS sẽ quyết định chất…

view detail

Gia Công Phần Mềm

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ gia công phát triển ứng dụng (outsource App Development) cho các công ty lớn và nhỏ đồng thời hỗ trợ thúc đẩy các nghiệp vụ mang lại lợi ích giúp các doanh nghiệp thành công.

view detail

Tư vấn CNTT

Chuyên gia tư vấn sẽ phân tích hiện trạng, quy trình từ đó đưa ra các khuyến nghị để doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin tốt nhất cho các mục tiêu kinh doanh của mình.

view detail

ERP – Quản trị doanh nghiệp

Kế thừa và phát triển từ kinh nghiệm tích lũy của những phiên bản trước, Giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp BiHRP

view detail

Hạ Tầng Mạng

Khi tính toán đến nâng cấp một hệ thống chúng ta cần phải xem xét kỹ lưỡng phần nào cần được nâng cấp, đầu tư mới và chọn lựa sản phẩm thế nào.

view detail